הודעה על מעצר קטין

הודעה על מעצר קטין

קבלת הודעה על מעצר של קטין בביתך יכולה לעזור לך להגן על ילדיך מפני פגיעה. למעשה, זה אפילו יכול לתת לך את ההזדמנות לתפוס פושע לפני שהוא יבצע פשע נוסף.

נוכחות הורה בחקירה


לנוכחות הורה במהלך חקירת מעצר של קטין יש השלכות חיוביות רבות על הילד, לרבות הפחתה בסבירות להודאת שווא וחקירה יסודית יותר. עם זאת, נוכחות הורה אינה זכות חוקתית. בידי המשטרה לקבל את אישור האפוטרופוס החוקי לפני חקירת ילד. יתרה מכך, החוק אינו ברור אם הצהרותיו של ילד קבילות ללא נוכחות הורה. בצפון קרוליינה, למשל, יש ליידע ילדים מתחת לגיל 14 לגבי זכויותיהם.

בישראל, שבה אין הגנות חוקתיות מפני חקירת קטין במשטרה, מגמה נצפית היא שנוכחות הורה אינה נחשבת לתכונה חיובית. למעשה, הורים אופיינו כגורם מרכזי ללחץ עבור חלק מהקטינים שנחקרו במחקר זה. בנוסף לנוכחות הורה, לחקירה עשויות להיות השפעות נוספות, כמו ירידה בדימוי העצמי של הקטין ולחץ לחתום על הודאה. עם זאת, נוכחות הורה אינה הדרך היחידה להבטיח חקירה יעילה.

כמו בכל סוג אחר של חקירה, ישנן סוגיות משפטיות ואתיות שיש לקחת בחשבון. בנוסף לנוכחות אפוטרופוס, נוכחות של עורך דין ועדים מוסמכים אחרים עשויה להיות דרישה. החוק גם מחייב לתת לנחקר אפשרות להיפגש עם רופא וכומר.

חקירת קטין בלילה


אלא אם כן הורה של ילד נוכח בזמן החקירה, קציני אכיפת החוק אינם רשאים לחקור ילד מתחת לגיל 18 מבלי לקבל תחילה את רשותו של הילד. זה חל גם כשהילד בבית הספר. בשנת 2011, בית המשפט העליון של ארצות הברית החליט האם ניתן להודות בהודאה של קטין במשטרה ללא אזהרת מירנדה.

בנוסף, חוק בית המשפט לענייני משפחה של מקיני דורש שכאשר שוטר עוצר ילד מתחת לגיל 16 בגין פשע, עליו להודיע על כך לאפוטרופוס החוקי ולמבוגר האחראי של הילד. כמו כן על המשטרה להודיע לילד על זכותו לעורך דין ולשתוק. הילד עשוי גם לסרב לענות על שאלות ולבקש עורך דין להיות נוכח. האפוטרופוס של הילד רשאי גם לסרב להשתתף בחקירת הילד.

כאשר ילד נעצר ומוכנס למעצר, נדרש העצור להודיע לילד על זכותו לקבל חזרה גישה להורה או לאפוטרופוס החוקי ועל זכותו לעורך דין. במדינת ניו יורק, העצור יכול להחזיק ילד עד 24 שעות.

למרות ההגנות הרבות שניו יורק מעניקה לילדים מתחת לגיל 16, הנוהג של חקירה של ילדים מתחת לגיל 18 נותר נפוץ. בנוסף, צעירים הפונים למערכת המשפט הפלילי נוטים יותר לסבול מבעיות נפשיות או לקות התפתחותית, להיות מנותקים מבית הספר ולאבד את זכויותיהם החוקתיות בהקשר של חקירה. חשוב לוודא כי יוקצה מימון כדי להבטיח שלכל בני הנוער תהיה גישה לייעוץ סכסוך והם מיוצגים בזמן החקירה במשמורת.

הודעה על חקירה של קטין


עם מעצרו של קטין, על קצין אכיפת החוק להודיע להורה או לאפוטרופוס על מעצרו של הילד. לאחר מכן על ההורה או האפוטרופוס ליצור קשר עם הילד. לאחר מכן על המשטרה לתעד את מיקומו ומעמדו של הילד.

לאחר מכן, המחלקה תערוך חקירה. זה עשוי לכלול ראיונות עם ההורים, הילד ואנשים אחרים. בנוסף, המחלקה תקבע אם הייתה התעללות או הזנחה. אם היה, הסוכנות תספק לילד מידע הקשור להתעללות. אם לא הייתה התעללות או הזנחה, הסוכנות לא תנקוט כל פעולה נגד האדם המעורב לכאורה.

החקירה נועדה גם לספק טיפול והגנה זמניים לילד. עובד מחלקה יהיה אחראי על קיום ראיון עם הילד. ניתן גם לנעול את הילד בתא בתחנת המשטרה.

החקירה עשויה לכלול גם בדיקה לא רשמית של המקרה. על הקצין לבקש מהצעיר להסביר את זכויותיו. כמו כן, על השוטר לעשות מאמץ סביר ליצור קשר עם ההורים. כמו כן, על השוטרים להודיע להורים על החלטת החקירה. לאחר מכן, ההורה או האפוטרופוס רשאים להגיש תלונה למחלקה. אפשר שהמחלקה תוציא זימון למי שלא דיווח על האירוע.

Ryan Green

Website: